Harf ve Hece Bilgisi Testi Testine ait sorular
1 - Aşağıdaki harflerden hangisi "m" harfinden önce gelir?
A - l
B - k
C - n