Sözcük Bilgisi Testine ait sorular
1 - "Yaz tatilinde tirene bindim." Bu cümlede hangi sözcük yanlış yazılmıştır?
A - tirene
B - Yaz
C - bindim