Hece Bilgisi Testine ait sorular
1 - Aşağıdaki kelimelerden hangisi doğru yazılmıştır?
A - kurt
B - sipor
C - kıral